Johanna Vifell, C.V.

Född 1975, Bollnäs, Sverige.

Studier

  • 2008-2009 Nordiska Konstskolan i Karleby, Finland
  • 2005-2006 Kyrkeruds Folkhögskola
  • 1999-2001 Brobygrafiska, digital bild

Utställningar

  • 2009 Elevutställning, K H Renlunds konstmuseum, Finland
  • 2003 Grupputställning, Karlstads statsbibliotek
  • 2001 Elevutställning, Värmlandsmuseum